skip to Main Content

AVUKAT
GÖKHAN BAŞKURT

HİZMETLER

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT,vanda başta boşanma avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta ceza ve ağır ceza avukatı olarak boşanma hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

İş Hukuku

İş Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta  iş,işçi ve işveren avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta miras avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta idare hukuku ve idari davalar avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta tüketici avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

İcra Hukuku

İcra Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta icra hukuku avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Van Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat GÖKHAN BAŞKURT , vanda başta ticaret ve ticari davalar avukatı olarak ceza,ağır ceza hukuku, iş hukuku ,idare hukuku ve icra hukuku alanlarında van avukatı olarak çalışmaktadır.

Google Business | Yorumlar

Van Avukat

AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT KİMDİR ?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN mezun olmuştur. Şu an YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE yüksek lisans yapmaktadır.
Van Barosuna kayıtlı olup , Halen VAN’DA serbest avukatlık faaliyetini yürütmektedir.AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT VAN HUKUK BÜROSUNUN kurucusu olup Van ve çevre illeri başta olmak üzere TÜRKİYE’NİN her yerinde mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

Meslek yaşamı boyunca müvekkillerinin hak ve hukuk mücadelesini sürdürmüş ; Aile Hukuku , Ceza Hukuku , Yabancılar ve Mülteciler Hukuku , İdare Hukuku , İş Hukuku ,İcra Hukuku , Vatandaşlık Hukuku, Medeni Hukuk , Ticaret Hukuku , Taşınmaz Hukuku , Miras Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir.Bu alandaki çalışmalarına halen devam etmektedir.

AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT şuanda Avukat Hakları Merkezi , İnsan Hakları Komisyonu , Yabancı Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonunda aktif olarak çalışmalar yürütmekte ve komisyonların üyesidir.

Avukat Gökhan BAŞKURT Hukuk Bürosu

Hukuk bilgisinin doğru ve güncel olması kadar, somut hukuki sorunları çözecek şekilde ele alınması da önemlidir. Somut hukuki problemler, mevzuat ve yargıtay kararları ışığında değerlendirilerek bir çözüme ulaşılmalıdır. Avukatlık faaliyeti, farklı hukuk alanlarına ilişkin normların somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak müvekkilin hukuki probleminin çözülmesi faaliyetidir. Hukuk büromuz, bir taraftan müvekillerine hukuki yardım sunarken diğer taraftan makale ve yargıtay kararları yayımlayarak uygulamaya katkı sunmaktadır. Makalelerimiz, hukuk teorisi, güncel mevzuat (kanun, yönetmelik, tüzük vs.) ve yargıtay kararları ile şekillenen en son mahkeme uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Mevzuat değişiklikleri veya yeni yargısal uygulamalar makalelere eklenerek bilgi akışının güncelliği sağlanmaktadır. Avukat GökhanBAŞKURT Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında faaliyet göstermesine rağmen dört hukuk alanını temel faaliyet alanı olarak belirlemiştir.

CEZA HUKUKU

Ceza yargılaması süreci, hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Ceza hukuku arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder. Suç işlendiğinde savcılık tarafından soruşturma, ceza davası açıldığında mahkeme tarafından yargılama faaliyeti yapılır. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya şikayetçi olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır. Yargısal süreçlerde müşteki, şüpheli veya sanığın savunma hakkı bir ceza avukatı tarafından temin edilmediği takdirde hak kaybı kaçınılmazdır. Van, ceza avukatı sayısı yüksek olan şehirlerden biridir. van ceza hukuku büroları, kentte işlenen suç çeşitliliği nedeniyle oldukça geniş bir yelpazede hukuk uygulaması deneyimine sahiptir. Türkiye'de tüm mesleki uygulamalardaki gelişmelere paralel olarak nitelikli ceza avukatı sayısının da gittikçe arttığı görülmektedir. Avukat Gökhan BAŞKURT Hukuk Bürosu, ceza hukuku teorisi ve uygulamasını birlikte ele alarak müvekkillerine etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır. Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vehameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Tazminat davalarına giren avukatlar için halk arasında tazminat avukatı gibi sıfatlar kullanılmaktaysa da Türkiye'de henüz böyle bir avukatlık uzmanlık alanı tanımlanmış değildir. Avukatlık büromuz, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır.

MEDENİ HUKUK

Medeni hukuk; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır. Özel hukuk alanında çalışan avukatlar için miras avukatı, boşanma avukatı, aile avukatı gibi kavramlar halk arasında kullanılmakta ise de, mevzuatta henüz böyle bir tanımlama mevcut değildir. Özellikle, genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği ve bu nedenle boşanma avukatı ile temsil edilmenin hakların temini açısından etkili olduğu bir dava türüdür. Van, boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren büroların oldukça yoğun olduğu bir kenttir. Özel hukukun bu alanı, Van'da faaliyet gösteren tüm hukuk büroları gibi büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Özellikle van avukatları, hukuki danışma ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki farklı biçimde mesleki faaliyet icra etmektedir. Günümüzde en iyi avukat, müvekkiline ait sorunlar mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Avukat Gökhan BAŞKURT Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ilişkin önleyici bir hukuk hizmeti olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

Van'da faaliyet gösteren Avukat Gökhan BAŞKURT Hukuk Bürosu, bir taraftan makale ve yargıtay kararları yayımlayarak hukuk bilgisine erişimi kolaylaştırırken, diğer taraftan ceza hukuku, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, medeni hukuk, vergi ve idare hukuku davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

van avukatları ve van avukat

van avukatları

van ilinde avukatlık yapan ve avukat mesleğini icra eden çok sayıda kişi ve ofis vardır. istanbul avukatları içerisinde aynı mesleği icra eden avukatlar van barosuna bağlı olarak İstanbul ‘un merkez ve ilçelerinde hizmet vermektedirler.

van gibi büyük bir metropol şehrinde

daima van avukatı aranır ve van avukatları ile çalışılmak istenir. Bu kişiler için öncelikle avukatlarının yakınlarında olmasını istemelerindendir. Bu aşamada van avukatı olarak İstanbul’un merkezinde hizmet sağlayan ofisimiz daima en iyi hizmeti en hızlı ve en sorunsuz şekilde sağlamaya çalışmaktadır. Hukukun en temel alanlarından, en spesifik alanlarına kadar geniş bir yelpazede avukatlık hizmeti sağlayan ofisimizde uzman kadrosu ve hukukçu danışmanları ile konu ve sorunlar titizlikle incelenir ve çalışma öncesi analizler yapılır notlar alınır. Avukatlık şirketimizde aktif olarak görev yapan van avukatları ipekyolu,tuşba,erciş,gevaş,başkale,gürpınar diğer van adliyelerinde dava ve işleri yürütmektedirler. Bunun yanında hukuk ofisimiz olarak danışmanlık ve hukuki koruma kapsamında dava harici çözüm yollarında da destek vermekteyiz.

van bulunan ofisimize ulaşım son derece rahattır.

van avukat ofisi olarak daima en sorunsuz ve en pratik çözüm yollarını üretmektedir. Verilen hizmetin hızı ve sağlıklı olması avukatınızdan sağlayacağınız verimin en temel göstergesidir. Bu maddelerden tek biri dahi sağlanamadığından avukatlık hizmeti sekteye uğrayabilecektir ve gerekli verimi alamamanıza neden olacaktır. Bu bağlamda İstanbul avukat büroları içerisinden görüşmeleriniz sonrası kendinizi en güvende hissettiğiniz ve en iyi hizmeti alacağınızı düşündüğünüz avukat ile yola çıkmak en doğal haktır.

Bizler van hukuk bürosu olarak mutlaka alanından ihtisaslaşmış avukat ile yola çıkmanızı önermekteyiz. Avukatlık mesleği son derece hassas ve titiz çalışma isteyen bir meslektir. Bu nedenle sizin için en iyi avukat aslında en çok güvendiğiniz ve sorularınızı en iyi şekilde cevaplayan avukattır. Her avukat her alanda en iyi değildir, en iyi avukatta her alanda en iyi değildir. Bu denklemden yola çıkarak van avukatı aradığınız durumda avukatınızın alanına dikkat etmeniz gerektiğine inanmaktayız.

VAN AVUKAT BÜROLARI

Kişiler başka şehirlerde ikamet etseler de hukuki olayın geçtiği yerde avukat yardımından faydalanmak istiyorlar. Van avukat aramaları bizim bölgemizde oldukça yoğun bir hal almıştır. Çünkü van diğer Ege illerine de yakınlığı sebebi ile ege bölgesinin merkezi ve odağı haline gelmiştir. Hukuki yardım talep etmekte olan kişiler yapacakları van avukat aramaları ile seri bir şekilde bir profesyonel destekten faydalanmak istemektedirler. Bu yol ile van avukat telefonları ve van avukat bürolarına istedikleri an ulaşabilmektedirler. Hukuki olay çözümlemelerinde geçmekte olan zaman oldukça önemlidir. Bu hukuki sürelerin kaçması maalesef çoğu zaman kişilerin hak kayıplarına uğramalarına sebep olabilmekte ve kişileri geri dönüşü olmayan bir duruma getirebilmektedir. Bu noktada profesyonel desteğin de alımı verimsiz kalabilmektedir. Bu nedenle kişilerin seri bir şekilde internet ağı sayesinde van avukat arama girişleri doğabilecek olan muhtemel hak kayıplarını da engellemektedir. Kişilere hukuki çözüm istedikleri problemlere göre veri tabanındaki van avukat irtibat bilgileri sunulmakta ve kendilerine geri dönüş sağlanmasına aracı olunmaktadır. Böylelikle kişiler internetteki kimi yanlış irtibat yönlendirmeleri ile de vakit kaybetmemektedir. Dolayısı ile hak kaybına da uğramamaktadırlar. Yine aynı şekilde van avukat, erciş avukat ve gevaş avukat arayışınızı da sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Vanda bulunan ağır ceza avukatı, boşanma avukatı, bilişim avukatı ve diğer avukatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VAN AVUKATLIK VE HUKUK BÜROSU OLARAK HİZMETLERİMİZ

VAN CEZA HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
Tutuklamaya itiraz başvurusu,
Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

VAN TAZMİNAT HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.
GAYRİMENKUL HUKUKU
Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
Önalım (Şufa) davası,
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
Hukuki danışmanlık.

VAN MİRAS HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
Mirasta tenkis davası,
Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

VAN MEDENİ HUKUK AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

VAN ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
Ticaret ve rekabet hukuku,
Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
Hukuki danışmanlık.

VAN İŞ HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Van Avukatlık danışma hizmetleri.

Avukat Van Hukuk Bürosu

Van merkezde avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat van arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

van avukatlık büroları içerisinde yar alan hukuk ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Bunun bizi arayarak randevu almanız yeterlidir. Sizleri avukatlık büromuzda ağırlamaktan onur duyarız.

Van Hukuk Büroları

Vanda faaliyet gösteren avukatlar ve hukuk bürolarına bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye en yakın avukatı bularak iletişime geçebilirsiniz. Davanız ne olursa olsun size destek verecek bir avukatı mutlaka bulabilirsiniz. Boşanma davaları, ceza davaları, nafaka ve tazminat davaları, miras davaları, sigorta davaları, iş davaları, işçi alacakları davaları, icra ve iflas davaları, trafik kazası davaları ve bilişim suçları hukuku konularında avukatlarla görüşebilirsiniz.

VANDA HUKUKİ DANIŞMANLIK

vanda hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen ve bunun için hukuk bürosu veya avukat arayan herkese hukuki danışmanlık verilmektedir.

van hukuk bürosu olarak tüm van ve hakkari iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz.

van avukat için hemen bize başvurun.

Van Boşanma avukatı Avukat Gökhan BAŞKURT,

Evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

+ Van'da Boşanma Avukatı
+ Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
+ Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
+ Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
+ Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
+ Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
+ Velayet davaları açılması ve takibi
+ Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
+ Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
+ Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibini yapmaktadır.

Avukat Gökhan BAŞKURT

Hukukun tüm dallarında Van merkezli hizmet veren van avukat ve çalışanlarıyla ilgili her türlü detaya, uzmanlık – faaliyet alanlarına ve merak edilen her türlü konuya ilişkin bilgi alabilirsiniz.

Aile Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuki gibi bir çok hizmet alanında hizmet vermekteyiz. Çalışma alanlarımızdan diğer hizmetlerimize göz atabilirsiniz.

van avukat, van avukat listesi, avukat portal, en iyi avukat isimleri van , arabulucu avukat van, van barosu ücretsiz avukat talebi van avukat, van avukat

Van Ceza Avukatı,

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar konusunda uzman olan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Söz konusu terimin çıkış noktası ise ağır ceza mahkemeleri ve ağır ceza davalarıdır. Ağır Ceza Mahkemeleri bazı istisnalar hariç olmak üzere genel olarak daha yüksek ceza gerektiren suçlara ve bazı suçların daha nitelikli hallerine ilişkin ceza davalarına bakar. Bu anlamda ağır ceza davalarında görev alan, temsil ve savunma görevi ifade eden avukatlara “ceza avukatı” denmektedir.

Van Ceza Mahkemeleri ve Ceza Avukatı

Avukat Gökhan BAŞKURT Hukuk Bürosu olarak, van’da ceza davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde, asliye ceza mahkemelerinden farklı olarak tek yargıç değil, 3 kişiden oluşan bir yargıçlar heyeti görev yapar. Dolayısıyla ağır ceza avukatlarının dava takibi yaptığı ağır ceza mahkemelerinde sanık hakkındaki hükmü tek bir yargıç değil, üç yargıçtan oluşan bir mahkeme heyeti oy çokluğu veya oy birliği ile vermektedir. Ayrıca ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nispeten daha yüksek ceza gerektiren suçlardır ve bu nedenle yapılacak savunmanın çok daha kritik bir önem arz etmektedir. Bu itibarla ağır ceza davalarında yargılanan kişilerin tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile çalışması son derece önemlidir.

Ceza Hukuku

Ceza Davalarında oldukça deneyimli olan büromuz uzman bir yaklaşımla Van'da Ceza Avukatlığı hizmeti vermektedir. Müşteki, mağdur ve sanık müvekkillerine ceza davalarında ve ceza soruşturmalarında ceza avukatı olarak hizmet sunmaktadır. Büromuzda soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

Suç duyurusunda bulunma

Tutuklamaya itiraz

Kolluk savcılık ve sorgu hakimliğinde her türlü hukuki yardım

Sanık veya mağdur temsili

Soruşturma aşamasının takibi

Delil tespiti

Ceza Hukuku, hukuk ofisimizin yürütmekte olduğu asıl hizmet alanıdır.

Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet
Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık
Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
Ceza yargılamasına dahil süreçlerle ilgili hukuk yardım ve temsil edilme talepleriniz hakkında iletişim bölümündeki iletişim formunu doldurunuz veya e-mail/telefon yoluyla iletişime geçiniz. Bu takdirde sizlere en yakın sürede yanıt verilecektir.

İyi Bir Boşanma Avukatının Boşanma Davalarına Etkisi Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku ve boşanmadan kaynaklanan davalara bakan avukattır. Boşanma davası ise çiftlerin birlikte ya da eşlerden birisinin evlilik birliğine son verme kararı alması sonucunda açılacak olan davadır. Bu davalara bakan avukatlar, müvekkillerine aile hukukunun konusunu oluşturan; boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Kimi zaman oldukça zor ve yıpratıcı olan boşanma sürecinin kolay ve hızlı atlatılması adına alanında iyi bir avukat ile çalışmak oldukça önemlidir.

Uzman bir boşanma avukatı, şüphesiz ki hukuki konulara hâkim olan ve boşanma talebi ile kendisine başvuran çiftlere gerekli yardımda bulunabilecek niteliklere sahip olan avukattır. Bu anlamda iyi bir avukatın sunduğu hizmetler, çiftlerin kendisine ilk başvurduğu andan itibaren mahkemenin sonuçlanmasına kadar devam etmelidir. Yine işinin ehli bir avukat, müvekkiline karşı dürüst olmalı ve müvekkili ile arasında güven ilişkisi kurmalıdır.

Boşanma davalarında olguların ve olayların şeffaf bir şekilde izah edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle danışmanlık hizmeti alınan Van boşanma avukatı ile görüşme sırasında doğru bilgilendirme oldukça mühimdir. Avukatlarına güven duyan kişiler dürüst bir şekilde boşanmak istemelerine neden olan olaylardan rahatlıkla bahsedebilir. İyi bir boşanma avukatı ise müvekkilinden aldığı bilgileri toplayacak ve bu bilgileri mahkemeye sunulma aşamasında arz edecektir. Yine alanında yetkin bir avukat deneyim ve hukuki bilgilerini boşanma sürecinde hayata geçirebilecektir.

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların birbiriyle anlaşma sağlamaları sebebiyle avukatın rolü daha azdır. Fakat çekişmeli davalarda ise çiftler arasında ciddi sorunlar olduğu için boşanma avukatı seçimi oldukça önemlidir. Bu nedenle mağdur olan tarafın mal varlığının korunması, tazminat davası açılması, nafaka ve velayet gibi süreçlerin en iyi şekilde tamamlanması için van boşanma avukatları arasından her konuda uzman, iyi bir avukat tercih edilmelidir.

“Boşanma Avukatı” Kavramı :

Avukatlık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerde “Boşanma Avukatı” şeklinde bir tanıma veya sınıflandırmaya yer verilmemiştir. Aynı durum Ceza Avukatı, Tazminat avukatı şeklinde yapılan isimlendirmeler için de geçerlidir.

Mevzuatımızda, Avukatın belli davalarla sınırlandırılması ve bu davalar dışında başka davalara bakamaması ya da belli tür davalara ilişkin yargısal işlemleri yapamama şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla; Hukuk Fakültesini başarı ile bitirmiş, hukuk fakültesi diplomasına sahip kişinin kanunda süresi belirlenen Avukatlık Stajını tamamlaması akabinde Avukatlık Yemini ve Cübbe Töreni sonrasında Avukatlık Ruhsatını alması ve Baro Levhasına kaydının yapılması ile artık “Avukat” unvanını kazanır.

Avukat unvanını kazanan kişinin dilediği dava türlerine, icra takiplerine müdahil olması ve avukat sıfatıyla işlem yapmasına engel bulunmamaktadır.

Bu yönüyle mevzuatımızda “Boşanma Avukatı”, “Ceza Avukatı”, “Tazminat Avukatı”, “İdari Dava Avukatı”, “İş Hukuku Avukatı” şeklinde avukatları “uzmanlık alanlarına” göre sınıflandıran bir başkaca unvan bulunmamaktadır.

Bu yazımızın konusu Boşanma Avukatı ile ilgili olarak merak edilen bazı konulara, soru-cevap şeklinde, her düzeyde okuyucunun anlayacağı şekilde genel olarak hukuki ve teknik terimlerden mümkün olduğunca kaçınarak anlaşılır bir şekilde anlatmaktır.

Ceza Avukatı :

Uygulamada sıklıkla Ceza Avukatı, Müdafi ve Vekil kavramlarının birbiriyle karıştırıldığını görmekteyiz. Ancak bu kavramlar birbirinden farklı olduğu gibi başlı başına müdafi ve vekil sıfatları Ceza Avukatına farklı yetki ve yükümlülükler yüklemektedir. Ceza Avukatı bir bütün olarak Ceza Yargılamasında hem vekil ve hem de müdafi olarak görev yapan avukatı ifade etmektedir. Ceza Muhakemesi Hukuku’na göre ceza avukatı:

Müşteki, mağdur, katılan, suçtan zarar görenin haklarını savunmak için vekil olarak
Şüpheli veya Sanık savunmalarını yapmak ve yardımcı olmak için müdafi olarak
ceza yargılamasına katılır.

Dolayısıyla ceza avukatı, müşteki, mağdur, katılan, suçtan zarar gören vekilliği ile şüpheli ve sanık müdafiliği kavramlarını kapsayan bir üst tanımlamadır. Ceza yargılamasında ceza avukatının haklarını koruduğu taraf itibariyle ya vekil ya da müdafi olarak katılmaktadır.

Van 'da Ceza Avukatı Tavsiyesi

Ceza avukatlığı, hiçbir hatayı kabul etmemesi nedeniyle hukuk terimleri içerisindeki en hassas konudur. Çünkü söz konusu dava edilen sanık gerçekten suçluysa avukat, sanığın suçu işlediğine dair her ayrıntıyı doğru bir şekilde mahkemeye sunmak zorundadır. Aynı şekilde, işlemediği bir suç yüzünden hüküm giyen bir sanığın davasını aldıysa da, gerçek suçluyu bulabilmek adına iyi çalışmalı ve kişiyi üzerine atılan suçlamadan aklamalıdır. Bu yüzden de alanında deneyimli avukatlara başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, en iyi ceza avukatı şeklinde nitelendirilen avukatların tümü, ceza hukuku dalında eğitim görmenin yanında, önceden pek çok dava üstlenerek, bu davalardan zaferle çıkmış kişilerdir.

Günümüzde, ceza hukuku dalında avukatların belli bir kısmı uzman statüsünde hizmet sağlar. Van gibi büyük kentlerde de deneyimli ceza avukatıyla yol almak, küçük kentlere göre çok daha kolaydır. Ceza ile ilgili soruşturmalarda, davacı ya da davalı doğru adımlarla ilerleyebilmek amacıyla mutlaka tecrübeli ceza avukatlarına danışmalıdır. Van ceza avukatı tavsiye kapsamında, Avukat Gökhan BAŞKURT kendi dalında edindiği deneyimlere ek olarak yüksek lisans eğitimini de ceza hukuku alanında tamamladığı için, davaların işleyiş süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmek adına size yol gösterici rol oynar. Gökhan BAŞKURT, cezai yargılamayı başlatma sürecinden ağır ceza mahkemesine, soruşturma evresi hukuki yardımdan, kovuşturma evresine, asliye ceza mahkemesinden de çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesine kadar bütün ceza hukuku taleplerinize yönelik hukuki destek alabilirsiniz.

Avukat;

Hukuk alanında eğitim almış ve kişilerin yargı işlerinde haklarını savunan kişilerdir. Avukatlar iyi eğitim almış kişilerdir. Avukat olabilmek için yapılan sınavlarda başarı elde etmek gerekir. Yüksek puanlar ile kazanılan okullarda eğitim görürken başarılı olmaları ve okullarını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Avukatlar yargı karşısında bireylerin haklarını en iyi şekilde savunan ve bunu yasalara uygun olarak yapan kişilerdir. Burada avukatların başkası adına savunma eylemini gerçekleştirdiği anlamı çıkmaktadır.

Avukat Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Avukat olmak ve avukatlık mesleğini yapabilmek için gereken şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Uygun görülen okula ve bölüme gerekli puanı alarak girmek avukatlık için atılan adımlardan birisidir. Bu okullara giren kişiler okulu başarı ile bitirmelidirler. Okulu bitiren adayların daha sonra yapılması ve tamamlanması gereken 1 yıllık staj görevini yerine getirmeleri gerekir. 1 yıllık stajdan sonra üye olunacak baroya yakın bir yere ikamet etmesi gerekir. Eğer üye olunacak baroya yakın değil ise oraya yakın bir yerde ikamet etmesi gerekir. Bu şart baro levhasına yazılacağı için gerekmektedir. Örneğin Ankara hukuk bürolarında görev yapacaksanız Ankara da ikamet etmeniz gerekmektedir. Bu şartları da sağladıktan sonra avukatlık mesleğini icra etmeniz için engelinizin bulunmaması gerekmektedir.

Avukat Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?

Her hangi bir yüz kızartıcı suça karışmak avukat olmaya engel durumlardandır. Bu kişiler avukat olsa dahi avukatlık görevini yerine getiremezler. Ceza evinde yatmak ve yüz kızartıcı suçlarının paraya çevrilmesi de avukatlık yapmaya engeldir.
Avukatlık yapmaya engel bir disiplin suçuna karışmak.
Mahkemede alınan karar ile avukatlık görevinden men edilmek veya avukatlık görevinin kısıtlanması.
İflas etmesi sonucu unvanının elinden alınması ve geri verilmemesi.
Uzun süreli görev yapmaya engel olacak fiziksel bir engelinin bulunması.
Akli dengesinin yerinde olmaması veya kısıtlı olması gibi durumlar avukatlık yapmaya engel durumlardır.

Avukatların Görevleri Nelerdir?

Avukatlık yapacak kişilerin yasalara ve kanunlara iyi hâkim olması gerekmektedir. Müvekkilleri adına yargı karşısında yasalara uygun olarak savunma yapmak avukatların görevidir. Müvekkilleri adına dava açmak yine bu davayı sonuçlanana kadar takip etmek avukatlık görevi gereği yapılması gereken bir iştir. Resmi kurumlarda ve adli makamlarda gerekli işleri yürütmek ve bu işleri takip etmek ve gerekli evrakların toplanması ve takip edilmesi gibi görevleri vardır.

Avukat Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Avukatlık mesleğini yapacak kişilerin iyi eğitim almış olması gerekmektedir. Pratik zekâya ve bu zekâyı kullanmayı başarabilecek sözel kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir. Avukatların yaptıkları iş gereği tarafsız olmaları gerekmektedir. Araştırmacı ve kendini geliştirmeye uygun kişiler olması gerekmektedir. İşlerinde prensipli ve düzenli kişiler avukatlık görevinde başarılı olmaktadırlar. Bu nedenle avukat seçerken bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Avukatlar her türlü davaya baktıkları için işlerine duygularından çok mantıkları ile yön vermelidirler. Hafızaları güçlü kişiler olmalıdırlar. Avukat seçerken aldıkları davalar ve bu davalar sonucunda elde ettikleri başarılar baz alınarak seçilmelidir.

Avukatlar Nerelerde Görev Yapar?

Avukatlar özel veya kamuya bağlı kurumlarda görev yapabilmektedirler. Gerek hukuk bürosu açarak gerekse baroya bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Baroya bağlı olarak görev yapan avukatlar genelde adliyelerde çalışmaktadırlar. Baroda çalışan avukatlar baro tarafından atandıkları davalara bakmaktadırlar. Van memur kesim ve avukatlar için görev yapmaya çok uygun bir yerdir. Hukuk, Van bölgesi ve civarında oldukça sistemli ve kontrollü yapılmaktadır. Buradaki barolara üye olmak için ikametgâhınızın burada olması gerekmektedir. İkametgahınızı Van iline aldırarak Van’daki barolara üye olup görev yapabilirsiniz.

CEZA DAVALARINDA TEMSİL

Van'da Ceza Avukatı - Tuşba'da Ceza Avukatı - Gevaş'da Ceza Avukatı - Gürpınarda Ceza Avukatı

Her avukatın başarılı bir şekilde takip edemediği bir alan olan ceza hukuku klişelerden kurtulmuş bir deryadır ve bu deryada uzun süren yolculuktan yara almadan kurtulmanın yolu da işin profesyonelce yapılıp her kelimenin dahi akıl süzgecinden geçirilip öyle kullanılmasından geçer...
Özgürlük iyidir... Eğer kısıtlanması riski varsa, uzman bir ceza avukatından başka hiç kimse size yardımcı olamaz.

Van Hukuk bürosu, yoğunluklu olarak İpekyolu ceza avukatı, Başkale ceza avukatı, Gürpınar ceza avukatı ve Ercişte ceza avukatı olarak van geneline hizmet vermekte olup ceza hukukunda profesyonelleşmiş ceza avukatları ile müvekkillerine hizmet vermektedir.Türk Ceza Kanunu’ nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi - özgürlüğün kısıtlanması ve cezai yaptırım riski bulunan tüm iş ve işlemlere ilişkin ifade ve sorguda 7/24 avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ceza avukatı olayın başlama anında hüküm aşamasına kadar müvekkilinin yanında olmalıdır. Van Hukuk Bürosu ceza avukatlarının işi de çoğu zaman gece yarısı ya da sabahın 5'inde, ilgili karakolda başlar. Ardından savcılık ve hakim sorgusu aşamalarında da müvekkili ile adliyede olur. Çoğu ceza avukatının iş saati olmaz. Çünkü ansızın başınıza gelmiş olan bu durum plansızdır, kuvvetle muhtemel de gece saatlerinde ceza avukatına ihtiyacınız olacağı bir konudur.

En İyi Boşanma Avukatı Van

Van bölgesinde en iyi boşanma avukatı ve ekibiyle hizmet veren avukatlık büromuz, Aile Hukuku kapsamı içinde yer alan bütün hukuki anlaşmazlıklarda müvekkillerinin karşılaştığı sorunlara profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor. Boşanma davaları da hukuki açıdan avukatlık desteğine ihtiyaç duyulan en önemli davaların başında geliyor. En iyi boşanma avukatı Van ve çevre bölgede hizmet vererek müvekkillerine boşanma davasının öncesi ve sonrasında profesyonel destek sunmaktadır. Gerek avukatlık gerekse danışmanlık hizmetlerinde birçok departmanda, alanında uzman avukatlar ile hızlı ve akılcı çözümler sunan avukatlık ofisimizde;

Hukuki Danışmanlık
Bilişim Hukuku
Boşanma ve Aile Hukuku
Ceza Hukuku
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
İş Hukuku
Yabancılar Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
alanlarında profesyonel hizmet verilmektedir. Avukatlık büromuzda söz konusu hukuki alanlarının her birinde deneyimli avukatlar bulunmaktadır. Böylece müvekkillerine uzman oldukları alanlarda evrensel değerleri ve güncel hukuki prensipleri gözeterek en başarılı sonuçları sunmaya gayret etmektedir.

İş Mahkemesi Avukatı

Van iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda her türlü dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır. İş mahkemelerinde işçi-işveren uyuşmazlıkları bakımından işçilik alacakları, işe iade davaları ve iş kazasından kaynaklı tazminat talepleri görülmektedir. İş mahkemesi avukatı bu davalarda taleplerin ispatı için hukuki destek sağlar ve en iyi sonucu elde etmek maksadıyla çalışır.

İşçi Avukatı

İşçi hakları bakımından iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku davaları, işçi davaları konusunda; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai davası, işe iade davası ve benzeri tüm dava türlerini yürütmektedir. Aynı zamanda iş hukukun da uzman ekibimiz ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin ve yıllık izin ücretlerinin alınması için davalar açmakta ve talepler doğrultusunda en iyi sonucu elde etmek için üstün gayret ve çaba göstermektedir. Bunlara ek olarak iş hukuku avukatlarımızca işçi haklarını korumak için mobbing davası açılarak mobbing tazminatı alınması, işyerindeki hukuka aykırı eylemlerden kaynaklı durumlar nedeniyle kötüniyet tazminatı alınması için işçi davalarını yürütmektedir.

İşveren Avukatı

İş hukuku avukatlarımız işveren avukatı olarak yürüttükleri çalışmalarında işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerine ek olarak düzenlenmesi gereken fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izin belgeleri, devamsızlık tutanakları, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi iş ve işlemlerini de işveren avukatı olarak gerçekleştirmektedir. İş sözleşmelerinin feshedilmesi, işçilere gönderilecek hukuki metinlerin düzenlenmesi işleri de işveren avukatının görevlerindendir. Yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmesi işçin işveren avukatlarımız müvekkillerle iletişim halinde olmakta ve bu konuda iş yerinde yapılması gereken tüm yasal düzenlemelerden işverenleri haberdar etmektedir. Eş zamanlı olarak işyerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi için işveren avukatları tarafından verbis sistemine kayıt ve gerekli hukuki metinlerin hazırlanması başta olmak üzere tüm hukuku desteği iş hukuku avukatlarımızla birlikte alanında uzman avukatlarımızla koordineli olarak yürütülmektedir.

İş Kazası Avukatı

İş kazaları ne yazık ki ülkemizde sıklıkla görülen ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır. İş kazası avukatı bu anlamda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlayarak iş kazasından kaynaklı tazminat alacakları için iş kazası davalarını takip etmektedir. Bu anlamda van uzman iş kazası avukatlarımız ilgili dava süreçlerini hem iş kazası tazminatı alacakları hem de iş kazası ceza davaları bakımından titizlikte yürütmektedir. İş kazası avukatı ile iş kazalarında işverenin kusuru ile meydana gelen kazalarda işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve dava konusu edilmesinde iş kazası avukatı önem arz etmektedir.

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminatlarına verilen genel isimdir. Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, prim-ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından ödenmelidir. Ancak aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal sürecin başlatılması gerekebilir. İşçilik alacaklarının süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda bu, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirme imkanı sağlamaktadır. İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur. Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar. Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

Ceza Avukatı Van

Ceza hukuku son derece kapsamlı bir alandır. İşlenin bazı suçlardan dolayı otorite tarafından hükmedilmiş cezalara karşı kişinin savunma hakkı vardır. Van Ceza Avukatı olarak her türlü ceza davalarında sizlere hizmet veriyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yargılamalar yapılır. Süreç içinde birçok farklı suç isnat edilebilir. Bunların karşısında yapılacak olan savunma kutsaldır. Kesinlikle bir avukat ile anlaşma gerçekleştirilmelidir. Çünkü diğer alanlar ile kıyaslandığı zaman çok daha farklı hukuki terimler bu tip davalarda söz konusudur.

Avukatın Ceza Hukukundaki Rolü

Van ceza avukatı, bu süreç boyunca birçok defa müdahil olmaktadır. Avukat, suçlanmış olan kişiyi veya şikayetçi olan kişiyi,kişileri temsil etmektedir. Kolluk makamlarında, adliyede ve diğer alanlarda suçlu ile beraber bulunmaktadır. Yapılan sorgulara katılır. İfade alınması sırasında orada bulunur. İsnata dair bilgilendirme yine kendisi tarafından yapılmaktadır. Hem sözlü hem de yazılı bir şekilde müvekkilinin haklarını korumaya çalışır. Bu açıdan bakıldığında son derece önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Ceza Hukukunda Yer Alan Suçlar

Ceza avukatı Van, birçok farklı suça dair müvekkilinin savunması yapmaktadır. Kanunlarımızda yer alan ve belirtilmiş suçlardan bir kısmı ise şöyledir; özel hayatının gizliliğini ihlal etme, kasten adam yaralama, kasten adam öldürme, zimmet, rüşvet, irtikap, iftira şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Bu suçların bir kısmı kasten işlenmektedir. Ancak bazılarında taksir olarak bilinen dikkatsizlik ya da özensizlik ile işlenmektedir. Ceza hukukunda çok fazla ayrıntı vardır. Ayrıca mahkemenin vereceği sonuç, yapılacak olan başarılı savunma ve sürecin iyi bir şekilde takip edilmesi ile değişebilmektedir. Bu durum avukata olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Vanda bu bağlamda işinin ehli olan ceza avukatlarından destek isteyebilirsiniz. Sürecin başından sonuna kadar size yardımcı olacaktır.

Avukat, Hukuk Bürosu, Danışmanlık ve Arabulucu olarak hizmet veren Van Hukuk Bürosu olarak da yılların verdiği engin bir tecrübeye sahiptir. Van dışında da birçok ofisiyle bölgesel hizmet veren AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT yerli ve yabancı tüm müvekkillere birçok dilde Avukat ve Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir.

Van Avukatlık Ve Hukuk Bürosu; Aile Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk ve Miras Hukuku, Rekabet Hukuku, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırması, Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, İdare Hukuku, Ortak Yatırım Girişimleri, Sağlık Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tahkim, Vergi Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku, Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri, Sigorta & Reasürans, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Nafaka, Boşanma ve Yabancılar Hukuku gibi birçok hukuk dalında da profesyonel yapıda çalışmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aile Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM’ne Başvuru
Bankacılık ve Finans Hukuku
Birleşme ve Devralmalar
Ceza Hukuku
Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
İdare Hukuku
İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku
Medeni Hukuk ve Miras Hukuku
Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Venture)
Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri
Rekabet Hukuku
Sağlık Hukuku
Sigorta ve Reasürans Hukuku
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
Sözleşmeler Hukuku
Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Şirketler Hukuku
Tahkim
Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku
Vergi Hukuku
Yabancılar Hukuku

VAN HUKUK BÜROSU
Vandaki Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, hızla globalleşen ve değişen dünyada yaşantımızın en önemli parçası olarak yerini alan hukukta en sağlıklı yaklaşımın, sorunlar oluşmadan önce, hukuksal ilişkinin temelinin doğru ve sorunları önleyebilecek düzenlemelerle kurulmasını sağlayan, uyuşmazlığın çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakıŞın yerini geniş vizyon, sağ duyu ve süratli çözümlerin alması gerektiği bilinciyle hareket eden,prensiplerine bağlı profesyonel bir ekiple, her türlü hukuki sorununuzda sizlerin yanınızda olmak isteriz...

Ceza hukuku, medeni hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku, boşanma hukuku, tüketici hukuku, borçlar hukuku,bilişim hukuku, ticaret hukuku, tazminat davaları ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz Van merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak avukatlarımız tarafından gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız. Yabancı müvekkillerimiz için birlikte çalıŞtığımız tercümanlarımız vasıtasıyla Vanda ki Avukatlık ofisimizde en iyi şekilde hukuki hizmeti vermekteyiz.

Van En İyi Boşanma Avukatı

Van'n En İyi Boşanma Avukatı İfadesi yanıltıcı olabilmektedir. Avukatlar dilediği her alanda dava alabilmektedir. Ancak daha yetkin ve iyi olduğu düşündüğü davaları alması sebebiyle halk arasında Ağır Ceza Avukatı, Boşanma Avukatı gibi ifadelerle anılmaktadır. Ancak en iyi avukat gibi bir ifade çoğu zaman doğru olmaz. Bu sebeple; sizler size en yakın olan, bilgisine, dinamikliğine ve en önemlisi de samimiyetine göre bir

Van Boşanma Avukatı ile anlaşabilirsiniz.

Van Boşanma Avukatı Gökhan BAŞKURT; Boşanma Hukuku alanında genç, dinamik ve uzman kadrosuyla Çetintaş Hukuk Bürosu olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Elbette En İyi Boşanma Avukatı herkesin kendi avukatıdır. Boşanma Hukuku ve Boşanma Avukatları çok geniş bir alan olup Çekişmeli Dava Dilekçesi hazırlaması ya da Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması ve Protokolünün Hazırlanması ise uzmanlık gerektiren bir alan olup hata yapılması halinde ciddi hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Geri dönülmez hataların yapılmaması ve hak kayıplarının yaşanmaması için alanında uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Van Avukatları

Van Barosu’na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra edebilmektedir. Her ne kadar avukatların şube açması yasak olsa da; Türkiye’nin her ilinden iş alabilmektedir. Van Avukat GÖKHAN BAŞKURT ; Hakkari Avukat ,İpekyolu Avukat, Tuşba avukat , Edremit Avukat, Gevaş Avukat, Gürpınar Avukat gibi çevre şehirlerde de avukatlık mesleğini icra etmektedir. Ancak sadece Avukatlık Kanunu’na uygun olarak Vanda avukatlık bürosu bulunmaktadır.

Avukat kelimesinin Fransızca veya İtalyanca’dan geçtiği bilinmektedir. Kelimenin asıl kökeni ise Latincedir.

Avukat’ın kelime anlamı ise hak ve yasa işlerinde dileyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında başkalarının hakkını aramayı, korumayı, savunmayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.

Avukat olabilmek için öncelikle; Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ya da YÖK’ün denklik vermiş olduğu yurt dışı üniversitelerinin Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Ardından avukatlık mesleğini yapmak istediğin baroya kaydını yapıp 1 yıllık staj dönemi sonunda gerekli şartları sağlama koşuluyla avukatlık mesleği icra edilebilir.

Yargının üç ana unsuru bulunmaktadır. Avukatlık ise yargı erkinin kurucu unsurlarından olan ‘ savunmayı’ temsil etmektedir.

Avukatın en önemli amacı; her türlü hukuki problemi ve sıkıntıyı hak,adalet ve hakkaniyet kavramlarına uygun olarak çözümleyerek hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.

Van Avukatlık Bürosu; Van Boşanma Avukatı, Van Ceza Avukatı, Van İcra Avukatı , Van Avukat gibi bir çok alanda hizmet sunarken avukatlığın tarihsel gelişimine katkı sağlayıp adaletin tecelli etmesi için üstün gayret göstermektedirler.

Vanda Avukat Ücretleri, Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır ?

Vanda avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliği'nin uygulamış olduğu Avukatlık Asgari Ücret tarifesine yakındır. Örneğin; 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Van Boşanma Avukatı ya da Van Ceza Avukatı hizmeti almak isterseniz 3.400,00 TL gibi bir fiyat belirlenmiştir. Ancak her avukatın kendine uygun bir tarifesi bulunmaktadır. Bu sebeple bizzat görüşerek davaya ve hizmete uygun bir avukatlık ücret teklifi alabilirsiniz.

VAN AVUKAT NUMARALARI

Avukat numaralarına neden ihtiyaç duyarız?
Günümüzde teknoloji inanılmaz ilerledi.
İnsanlar eskiden olduğu gibi doktor, emlakçı ve avukatı caddelerde arayarak bulmuyor.
Avukat arama hususu artık çok kolaylaşmıştır.
Avukat telefon numaraları ararken tam da İnternet bu açıdan da hayatımızın bir parçası oldu.
Hukuksal sorunlarla karşılaşan birisi önce hangi branşta avukata ihtiyaç duyuyorsa hemen o branşta bir avukat bulmak amacıyla internete giriyor.
Bazen avukat arama hususu sosyal medya hesapları kullanılarak da gerçekleşmekle birlikte çoğunlukla arama motoruna çeşitli terimler girilmek suretiyle avukat bulunmaktadır.
Çoğu zaman semtlere ve caddelere göre arama motorlarınca listelenme söz konusudur.
Çoğu zaman sonuçlarda avukat numaraları da çıkmaktadır.
Öncelikle derdimizi anlatmada pratik zekaya sahip olmalıyız ki karşımızdaki hukukçu bizi iyi anlasın..
Aksi takdirde size yardımcı olmakta zorluk yaşayan bir hukukçu ile karşılaşmak pek te yararımıza olmayacaktır.
Avukat numaraları veya van avukat telefonları şeklinde arama motoruna gireceğiz terimler bizi doğru sonuçlara ulaştırabilecektir.
Avukat cep telefonları dışında van avukat cep numaraları şeklindeki aramalarda ise bulunduğumuz şehir dışından da sonuçlar ortaya çıkaracağından genelden özele arama yapmak sağlıklı sonuçlara ulaştıracaktır.
Boşanma avukatı arayışımız sonucunda van boşanma avukatı telefon numarasını google arama motoruna yazdığımızda bize en yakın boşanma avukatının telefonuna ulaşmış oluruz.
Örneğin kızı kaçırılan ve cinsel istismara maruz bırakılan baba failleri yaralayabilir veya öldürebilir. İlk bakışta bu durum size garip gelebilir ama bazen bu gibi durumlarda ağır ceza avukatı ihtiyacımız doğabilir.
Yine boşanma avukatı telefon numaralarına ulaşmak için en yakınımızdaki kişiden tavsiye alırız.
Burada önemli olan bulduğumuz avukatın güvenilir olmasıdır. En iyi avukat benim diyen ya da bu davayı kesin kazanırım bu iş bitti gibi söylemleri olan avukatlardan kesinlikle uzak durulmalıdır!
En iyi avukat isimleri gibi bir kavram için ancak avukatın geçmişini araştırmak lazım. Bunun için görüştüğünüz avukatın gerek medya yolu ile gerekse bilindik başarılarını incelemek lazımdır.
Örneğin van en iyi ağır ceza avukatı şeklinde arama motoruna terim girip karşınıza çıkan avukatlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Peki en iyi ağır ceza avukatı derken bizi o an bu düşünceye ulaştıran kriter nedir? Bunu düşündünüz mü hiç? Her davanın kendine göre zorlukları ve dikkat gerektiren aşamaları vardır.
Dolayısıyla bu aşamalardan kimin kolayca sıyrılabileceğini kimse bilemez. Beşer her zaman hata yapar ve de bu aşamada garanti veren en iyi avukatlardan veya en iyi avukat isimleri verenlerden uzak durmalıyız!
Bize en çok sorulan hususlardan birisi de Van Ceza avukatı numaralarını nereden bulabilirim sorusudur. Van Barosu’ nun baro levhasından bölgenize göre yüzlerce ceza avukatı numaralarına ulaşabilirsiniz.
Avukata sor hizmetimiz ile bu kapsamda hukuki sorunlarınıza yardım amacıyla avukatımızdan randevu alabilirsiniz.

Bu amaçla en yakınımızda güvendiğimiz ve boşanmış bir kişiden tavsiye alırız.

VAN AVUKAT olarak müvekkillerimize hangi alanlarda hizmet vermekteyiz ?

Hukuk alanında eğitim almış kişiler avukat olmaktadır. Avukatlar kişilerin yargı işlerinde gerekli hakları savunan kişiler olmaktadır. İyi bir şekilde eğitim almış olan bu kişiler avukat olmak için girilen sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Bu sınavlarda yüksek puan alınması gerekir ki gerekli okulların kazanılması şart olmaktadır. Bu okullarda başarı sahibi olarak okulun bitirilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında yargı karşısında kişilerin haklarını en iyi şekilde savunmaları gerekmesi şarttır. Avukatlar bu savunmaları yasaya uygun olarak yapmak zorundadır. Kısacası avukatlar başkası adına savunma işlemini yapan bir kişi olmaktadır. Avukatların birçok alanda hizmet vermektedir ve aynı zamanda birçok görevi bulunmaktadır. Avukatlar ile birlikte davalarınızı takip etmek için sitemizde bulunan Diyarbakır avukatları ile iletişim kurabilirsiniz..

Avukatların Faaliyetleri

Hukuki Danışmanlık

Avukatların görevlerine baktığımız zaman bir başka görevi ise hukuki danışmanlık yapması olmaktadır. İcra ve dava takiplerini yapan bu avukatlar bunların yanında bu kişilerin hukuki olarak danışmanlıklarını yapma hakkına da sahip olmaktadır. Herhangi bir konuda sitemizdeki avukatlardan hukuki danışmanlık yardımı almanız mümkün olmaktadır. Davalarda mağdur olmamanız ve en iyi şekilde savunmanızı yapmanız için sitemizde bulunan Diyarbakır avukatları ile görüşebilirsiniz..

İcra Takibi

Avukatların görevlerinden biri de icra takibi olarak karşımıza çıkmaktadır. İcra takibi yapan bu avukatlar alacağın kanundan kaynaklı olarak bir işin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Avukatlar dışında kimse icra takibi konusunda vekil olamaz. Sadece avukatlar vekil olarak icra takibini yerine getirebilirler. Talep eden ya da alacaklı olan kişinin avukatı vekil olarak icra takibini yaparken aynı zamanda borçlu olan kişinin de avukatı bu dosyayı takip etme hakkına sahip olmaktadır. İcra takibi yaparken avukatlar ile yapmak istiyorsanız sitemizde bulunan Diyarbakır avukatları ile iletişim kurabilirsiniz.

Dava Takibi

Avukatların görevlerine baktığımız zaman en yoğun olarak yaptıkları dava takibi olmaktadır. Hiçbir meslek avukatlar gibi davalara vekil sıfatı ile katılamaz. Avukatlar savunacakları veya savunmuş oldukları kişilerin dava takibi için vekalet alma hakkına sahip olmaktadır. Bu hukuk aşamaları esnasında savunulması gereken kişilerin avukatı davada vekil sıfatı ile bulunur. Peki vekil sıfatı ile bulunmak ne işe yaramaktadır? Vekil o kişinin yerine mahkemeye dilekçe sunabilmeye hakkı olan kişidir. Aynı zamanda dilekçeleri tebliğ alabilir ve mahkemeye duruşmalarda sözlü olarak beyanda bulunma hakkına sahip olmaktadır. Bu kişiler dava açan kişinin avukatı olmakla birlikte aynı zamanda davalı olan kişilerin de avukatı olma hakkına sahip olmaktadır. Ceza davalarına baktığımız zaman şüpheli veya sanık olan kişinin savunmasını yapan avukatlar ise müdafi olarak bilinmektedir.

Sözleşme Hazırlanması

Şahıslar veya şirketler özel hayatlarında ya da ticari olarak yapacakları bazı sözleşmeler hazırlarlar. Bu sözleşmelerin hazırlanması veya hazırlanan bu sözleşmelerin kontrol edilmesi gibi işlerin avukatların yapması gerekmektedir. Yani avukatların görevlerinden bir diğeri sözleşmeleri hazırlamak ve kontrol etmek olmaktadır. Aynı zamanda size bir sözleşme sunulmuş ise bu sözleşmeyi imzalamadan yani kabul etmeden avukatların incelemesini isteyebilirsiniz. Bunun için sitemizde bulunan van avukatlardan destek alabilirsiniz..

Avukatların Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanları da avukatların bakmış olduğu alanlardan biri olmaktadır. Ceza hukukuna baktığımız zaman asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinin yetki alanına giren bazı konular bulunmaktadır. Bu konular ise siber suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, basit ve nitelikli yarama, kasten ya da taksirle adam öldürme konuları olmaktadır. Bunların yanında aynı zamanda mali suçlar da ceza hukukuna girmektedir.

Sağlık ve Tıp Hukuku

Avukatların alanlarına baktığımız zaman bu alanlardan biri de sağlık ve tıp hukuku olmaktadır. Hekim ve hasta hakları bakımından özel sağlık kuruluşu danışmanlıkları, hekim ve tıp personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı olan mağduriyetler bakımından açılan tazminat ve ceza davaları, sözleşmelerin hazırlanması ve kontrol edilmesi sağlık ve tıp hukuku alanına girmektedir.

İş Hukuku

Avukatların alanlarından biri de iş hukuku olmaktadır. İhbar tazminatı, işçi alacaklarından olan kıdem tazminatı, fazla mesai tazminatı istemli davalar, ölümlü iş kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma maddi ve manevi tazminat davaları, işe iade davaları, ihtarname ve ibraname hazırlanması, iş akdinin haklı nedenle feshi, ölümlü iş kazasından kaynaklanan ceza davaları iş hukukuna girmektedir. İş hukuku konularında yardım almak ve avukatlar ile görüşmek için sitemizdeki van avukatları ve hukuk bürolarını inceleyebilirsiniz.

Aile Hukuku

Avukatların alanlarına baktığımız zaman bu alanlardan birinin aile hukuku olduğunu görmekteyiz. Aile hukuku davalarına bakan bu avukatlar boşanma davası, boşanma davasına karşı başka bir davanın açılması, boşanma davası sonrasında mal paylaşımı, boşanma davasında mal varlığı, boşanma davası sonrasında ve öncesinde aile konutu şerhi konulması, velayet, maddi ve manevi tazminat, yurt dışında mahkemelerce boşanma davasında verilmiş olan dava kararının tanınması gibi işlemlere avukatlar bakmaktadır. Avukatlar bu alanlarda kişilerin haklarını savunması için hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Avukatların alanlarında miras hukuku da bulunmaktadır. Miras hukukunda bulunan konulara baktığımız zaman ortaklığın giderilmesi, muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptal davaları, yasal miras paylaşımı, verasetin intikali ve veraset ilamının alımı, mirasın reddi ve miras hakkından feragat, miras uyuşmazlıklarının çözümü, ölüme bağlı tasarruf sözleşmesi, terekenin tespiti ve konusu itibarı ile miras davası konuları miras hukukuna girmektedir. Sitemizdeki avukatlara başvurarak miras hukuku konusunda bilgi alabilirsiniz.

Avukat Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avukat seçimi dikkat edilmesi gereken bir seçim olmaktadır. Avukatlık seçimi yapacak olan kişiler bu seçimlerinde bazı unsurlara dikkat etmesi gerekir. Öncelikle avukatınız olacak kişilerin iyi bir eğitim almış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin pratik zekaya sahip olması da önemli olmaktadır. Bununla birlikte bu zekayı kullanmayı başarabilecek sözel bir kapasiteye sahip olması da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Avukatlar tarafsız olması gereken kişilerdir. Kendini geliştirmeye uygun olan kişilerin olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin araştırmacı olması şart olmaktadır.
Avukatlar işlerini yaparken düzenli ve aynı zamanda prensipli yapması gerekmektedir. Avukatlar işleri gereği her türlü davalara bakmaktadır bu nedenle duygularıyla değil mantıkları ile hareket etmeleri gerekir. Aynı zamanda avukat seçiminde davalar sonucunda almış olduğu başarı da önemlidir. Avukat seçimi yapacak olan kişilerin bu konulara dikkat etmesi önerilmektedir.

Avukat Tutmanın Avantajları

Avukat tutmak son derece önemli bir konu olmaktadır. Aynı zamanda avukat tutmanın birçok avantajı bulunur. Davalara baktığımız zaman avukatların önemli oldukça fazla olmaktadır. Özellikle de bu önem ceza davalarında daha çok belli olmaktadır. Ceza alma ihtimalinin olduğu davalara baktığımız zaman avukatlar bu kişileri savunduğu zaman ortaya daha sağlıklı bir süreç ve sonuçlar çıkmış olmaktadır. Ceza davalarının dışında birçok dava söz konusu olmaktadır. Bu davalarda kazanmak için avukat tutmanız gerekmektedir. Avukat olmadığı zaman tamamen haklı olduğunuz bir davayı avukat tutmadığınız için kaybetmeniz olası bir ihtimal olmaktadır. Avukat hizmeti almadan kendiniz davayı sürdürmeye çalışırsanız yanlış savunma yapabilirsiniz. Aynı zamanda davanın takibini de yapamayabilirsiniz. Bu nedenle avukat tutmak size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Websitemiz üzerinden vandaki avukatların telefon, adres ve diğer iletişim bilgilerine ulaşarak irtibat kurabilirsiniz. Van avukatları ile görüşerek davanız için hukuki destek alabilirsiniz.

Van Avukat Gökhan BAŞKURT Kimdir ?

Van Avukatıdır. Van Hukuk Bürosu’nun kurucusu ve yönetici avukatıdır. Aynı zamanda gokhanbaskurt.av.tr web sitesinin sahibidir.

VAN İlindeki bürosunda, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, Tazminat Avukatı, İş Hukuku Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.

Ceza Avukatı Olarak Hizmetleriniz Nelerdir?

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki avukatın hukuki yardımına en fazla ihtiyaç duyulan alan ceza yargılamasıdır.Ceza Avukatı olmaksızın sağlıklı bir ceza yargılamasından söz edilemez.

Ceza avukatı olarak, daha soruşturma aşamasında arama, el koyma, gözaltı, tutuklama, yakalama gibi ceza tedbirleri sırasında yine Polis ya da Jandarma ifade alma sırasında hazır bulunma ve ifadeye katılma işleminden başlayarak ceza yargılaması sonuna kadar müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki yardımı sağlamakta, müvekkillerimizin haklarını korumak, adil yargılama haklarının güvence altına alınması ve savunma haklarının kısıtlanmaması adına tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Van Avukatı Derken?

Her avukat mesleki faaliyetini yerine getirirken bir Avukatlık Bürosu açmak zorundadır. Avukatın, avukatlık bürosunu açtığı ildeki Baroya kayıtlı olması ve Avukatlık Levhasında kaydının bulunması gerekmektedir.

Avukat Gökhan BAŞKURT Van Barosuna kayıtlı bir avukattır. Dolayısıyla Van Avukatıdır.

Diğer illerde aynı isimde avukatların bulunması İnternet ortamında bir karışıklığa neden olunmaması adına “Van Avukatı Gökhan BAŞKURT” şeklinde ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Sadece Van İlindeki Davalara Mı Bakıyorsunuz?

Avukat Gökhan BAŞKURT, Van Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatıdır.Büromuzda konusunda uzman avukatlar, katipler ve diğer yardımcı personelden oluşan bir ekibimiz bulunmaktadır.

Hukuk Büromuz Van ilinde olsa da Türkiye’nin bir çok ilinde ve ilçesinde avukatlığını üstlendiğimiz davalar bulunmaktadır.

Ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile Türkiye’deki tüm illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

En iyi Ceza Avukatı, En İyi Boşanma Avukatı arayışı:

Her şeyin en iyisini istiyoruz, en iyi araba, en iyi ev, en iyi markalar, en iyi telefon vs. hep en iyisi, en iyisi. İstisnasız hepimiz, her şeyin en iyisini hakkettiğimizi düşünüyoruz. Ancak en iyisini arayış sırasında “en iyi ….” diye başlayan reklam sloganları sizi yanlışa sürükleyecektir.

Şunu hiçbir zaman unutmayın. Mesleğine saygısı, tecrübe ve bilgisine güveni olan hiçbir avukat reklam yapmaz. Kendisini “en iyi” şeklinde tanımlamaz. Başka bir meslektaşını da karalamaz.

Her şeyden önce; örneğin “Türkiye'nin en iyi avukatı ,Orta doğunun ve Balkanların en iyi ceza avukatı”nı aramanın pratikte size bir faydası yoktur. Size; sizin probleminizi çözecek konusunda uzmanlaşmış, müvekkiliyle ve dosyasıyla ilgilenen iyi bir ceza avukatı yeterli olacaktır.

Boşanma konusunda da Türkiye’nin en iyi Boşanma avukatına ihtiyacınız yok, örneğin Van'da davanızı açacaksanız, Vandaki konusunda uzman bir Boşanma avukatı yeterli olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Selimbey, Hukukçular İş Merkezi, Kale Yolu Sk. Üzeri D:Kat:4 No:30

65150 İpekyolu/Van

.

Mesaj
Whatsapp
Merhaba ben Avukat Gökhan BAŞKURT size nasıl yardımcı olabilirim ?