skip to Main Content
van avukat , van boşanma avkatı, van ceza avukatı, van avukat numaraları

AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT KİMDİR ?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN mezun olmuştur. Şu an YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE yüksek lisans yapmaktadır. Van Barosuna kayıtlı olup , Halen VAN’DA serbest avukatlık faaliyetini yürütmektedir.AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT VAN HUKUK BÜROSUNUN kurucusu olup Van ve çevre illeri başta olmak üzere TÜRKİYE’NİN her yerinde mesleki faaliyetini sürdürmektedir.
Meslek yaşamı boyunca müvekkillerinin hak ve hukuk mücadelesini sürdürmüş ; Boşanma Hukuku, Aile Hukuku , Ceza Hukuku , Yabancılar ve Mülteciler Hukuku , İdare Hukuku , İş Hukuku ,İcra Hukuku , Vatandaşlık Hukuku, Medeni Hukuk , Ticaret Hukuku , Taşınmaz Hukuku , Miras Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir.Bu alandaki çalışmalarına halen devam etmektedir.

AVUKAT GÖKHAN BAŞKURT şuanda Avukat Hakları Merkezi , İnsan Hakları Komisyonu , Yabancı Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonunda aktif olarak çalışmalar yürütmekte ve komisyonların üyesidir.

Avukat GökhanBAŞKURT Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında faaliyet göstermesine rağmen dört hukuk alanını temel faaliyet alanı olarak belirlemiştir.

Avukatlık mesleki faaliyetini genelde Van merkezde ve ilçelerinde sürdürmektedir . Başkale , Saray , Erciş , Gevaş , Gürpınar ilçeleri genelde avukatlık faaliyetini yürüttüğü ilçelerdir .

Avukat Gökhan BAŞKURT'un Boşanma Avukatı Faaliyetleri
Van Hukuk Bürosu boşanma avukatları olarak, Van merkezdeki ofisimizden, Van merkez , ilçeleri ve çevre illerinde bulunan tüm aile mahkemelerinde ve boşanma hukuku ile ilgili mercilerde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunar.

-Van boşanma avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir:

• Çekişmeli boşanma davaları öncesi hukuki ön hazırlık, davanın açılması ve sürdürülmesi,
• Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ve dava dilekçesinin hazırlanması, boşanma sonrası kararın kesinleştirilmesi ve icrası,
• Nafaka davalarının açılması, sürdürülmesi, ödenmeyen nafakanın icrası,
• Boşanmada mal paylaşımı davasının açılması, mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir alınması,
• Evlilik sözleşmesi vb. aile hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
• Aile konutu şerhinin konulması, aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davalarının açılması,
• Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 sayılı yasa tedbirlerinin alınması,
• Vesayet davalarının açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,
*Nişan bozma nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi,
* Yabancıların boşanma davaları ve sürecin tamamlanması, yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
* Müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni,
* Evlenmeye izin ve iddet süresinin kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
* Soybağının reddi, babalık, tanıma, evlat edinme vb. davaların açılması ve takibi,
* Velayetin değiştirilmesi davasının açılması ve takibi, kişisel ilişki veya velayet konusunda çocuk teslim edilmediğinde çocuk teslimi icra işlemleri,vb. aile hukukundan kaynaklı tüm davaların ve hukuki işlerin takibi Van boşanma avukatı çalışmaları arasında yer alır.
Van avukat numaralarından Avukat Gökhan BAŞKURT'a ulaşabilirsiniz.
Van Hukuk Büromuzda en iyi avukatlık hizmeti sunmak için , iyi bir savunma için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalamaktayız.

Van ceza avukatı olarak faaliyetlerimiz ;

Müvekkillerimize ceza hukuku alanında soruşturma aşamasından başlayarak kovuşturma aşamasına kadar ,dava süreci öncesinde, davanın yürütülmesi süresince ve akabinde cezaların infazı aşaması dahil olmak üzere cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak müşteki, mağdur ve şüpheli, sanık durumunda olan kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Büromuzda, ceza hukuku alanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar güncel Yargıtay kararları da takip edilerek müvekkillerimize, geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınarak, adaletin sağlanması için her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.

Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

* Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
* Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
* Çocuk Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
* İcra Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
* Askeri Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
* Haksız tutuklama,gözaltı nedeniyle tazminat davaları başvuruları
* Şikayet-suç duyurusu dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
* Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
* Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
* Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
* Temyiz dilekçesi hazırlanması
* Karar düzeltme ve kanun yararına bozma başvuruları
* Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Ceza Hukuku alanında Hizmet verilen Davalar
* Uluslararası Suçlar
* Kişilere Karşı Suçlar
* Topluma Karşı Suçlar
* Memur Suçları
* Mala zarar verme suçları
* Kamu düzenine karşı suçlar
* Aile içi şiddet suçları
* Dolandırıcılık suçları
* Resmi ve Özel belgede sahtecilik suçları
* İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları
* Kaçakçılık suçları
* Hakaret,tehdit suçları
* Özel hayatın gizliliğini ihlâl suçları
* Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları
* Konut dokunulmazlığının ihlâli suçları
* Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları
* Haberleşmenin gizliliğini ihlâl suçları
* Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçları
* Hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçları
* Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları
*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları
* Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya *
*Bulundurma Suçu,
* Sahtecilik suçları
* İnternet dolandırıcılığı suçları
* Zimmet, irtikâp, rüşvet Suçları
* İftira, suç uydurma Suçları
* Radyo, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar
* Taksirle Öldürme Suçu
* Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
* Haksız Arama Suçu
* Yağma Suçu
* Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
* Yalan Tanıklık Suçu
Van Hukuk Büromuza google üzerinden van avukat telefonları yazarak ulaşabilirsiniz.

VAN YABANCILAR AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ ;

* Yabancılar Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
* Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
* Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
* Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Van avukatları olarak mülteci ve yabancılar avukatı olarak görevimizi ifa etmekteyiz .Özellikle Afganistan , İran , Türkmenistan , Suriye vb. ülkelerden ülkemize kaçan yabancılara hizmet sunmaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Selimbey, Hukukçular İş Merkezi, Kale Yolu Sk. Üzeri D:Kat:4 No:30

65150 İpekyolu/Van

.

Mesaj
Whatsapp
Merhaba ben Avukat Gökhan BAŞKURT size nasıl yardımcı olabilirim ?