Nafakanın kaldırılması davası – Van nafaka avukatı

  • Kasım 12, 2021

VAN AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                 Tedbir taleplidir DAVACI                     :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU                         : TMK m.175 maddesi uyarınca hükmedilmiş olan yoksulluk nafakasının kaldırılması istemi AÇIKLAMALAR      : 1-…

Van-ihtarname-avukati

İhtarname örneği – Ayıplı aracın iadesi ihtarname örneği – Van İhtarname Avukatı

  • Kasım 12, 2021

İHTARNAME İHTAR EDEN                  : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP                      : (Şirket unvanı, Adres) KONU                               : Ayıplı aracın misliyle değiştirilmesi talebi hakkındadır. AÇIKLAMALAR            …

Disiplin cezasının iptali dava dilekçesi örneği , van idare hukuku avukatı, van idari davalar avukatı

  • Kasım 12, 2021

VAN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                      YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. DAVACI                           : VEKİLİ                              : DAVALI                            : KONU                 …

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi örneği – van avukat

  • Kasım 10, 2021

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Madde 1- Taraflar; İşbu sözleşme … ada … pafta … imarlı parselde kayıtlı taşınmazın malikleri ......... ......... ile  yükleniciler ....... ……. ve ........ ……. arasında düzenlenmiştir.. Bu sözleşmede…

Trafik kazası maddi tazminat dava dilekçesi örneği – Van trafik kazası avukatı

  • Kasım 10, 2021

VAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                : ..../… E. DAVACI                     : (Ad, Soyad) VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad) DAVALI                     : (Ad, Soyad) VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad) KONU           …

Kira ihtarname örneği – Ödenmeyen kira ihtarname örneği – van kira davaları avukatı

  • Kasım 10, 2021

Kira Borcu Nedeniyle Gönderilen İhtarname İHTARNAME İHBAR EDEN              :(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          : Av. …………. KARŞI TARAF                        :(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) KONUSU                     : …….. ve …….…

İşçilik alacağı – tazminat dava dilekçesi örneği – van işçi avukatı , van iş hukuku avukatı , van iş davaları avukatı

  • Kasım 9, 2021

VAN İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres) DAVALI                       : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU                                     :Fazlaya ilişkin talep ve dava…